مقایسه بین VPN و PPPOE در روتربرد میکروتیک

مقایسه بین VPN و PPPOE در روتربرد میکروتیک

مقایسه بین VPN و PPPOE در روتربرد میکروتیک زمان مورد نیاز جهت مطالعه این مقاله دوازده دقیقه قبل از مقایسه مقایسه این دو مبحث باید به معرفی کامل و جامع این دو سرویس و پروتکلهایی که در این مباحث مورد استفاده میگردد بپردازیم بطور مثال پروتکل هایی از قبیل:   جهت آشنایی با مفاهیم اولیه PPPOE و انواع VPN ها و نحوه سرویس دهی آنها باید با تنظبمات تخصصی و مفاهیم BCP و MRU وMRRU و MLPPP و نهایتا با مفاهیمی مانند POINT TO POINT ADDRESSING آشنایی کامل داشته باشیم تا از زیر ساخت این دو سرویس بصورت فنی بهره برداری کنیم در نظر داشته باشید که یک کلاینت...

ادامه مطالعه