مشاوره شبکه

مشاوره شبکه

یکی از مهمترین فعالیت‌ ما عرضه خدمات مشاوره شبکه و راهکارهای تخصصی و فنی به سازمان ها می‌باشد، تخصص و دانش شبکه ما یکی از بهترین‌ها در صنعت است. به دلیل پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تأثیر مستقیم و عمیق این بخش از فناوری بر بالا بردن بهره‌وری، تسهیل سازی امور، افزایش درآمد و رسیدن به سود بیشتر در تمامی کسب و کارها، موجب شده است که این فناوری و حوزه‌های مرتبط با آن به سرعت در تمامی بخش‌های شرکت‌ها و مؤسسات کوچک و بزرگ نفوذ کند.برنامه ریزی و طراحی نقشه شبکه یک فرآیند برای تحقق شبکه های کامپیوتری است. طراحی شبکه چالش برانگیز و مهم‌ترین مرحله پیش از شروع نصب و راه اندازی شبکه می‌باشد. در واقع هدف از طراحی شبکه به صفر رساندن یا به حداقل رساندن مشکلات شبکه های کامپیوتری می باشد

و همچنین یه سری نکات در طراحی شبکه در نظر گرفته می شود:

 

  • مسیر عبور کابل کشی شبکه
  • بررسی دقیق و طرح ریزی فیزیکی
  • محل قرارگرفتن نودها و سیستم ها
  • در نظر گرفتن منابع IT و ارزیابی منابع
  • توجه به عملیات تعمیر و نگهداری شبکه
  • هدف از راه اندازی شبکه و توپولوژی شبکه
  • برنامه ریزی های شبکه در کوتاه مدت و بلند مدت
  • تجهیزاتی که در شبکه کار می کنند و موقعیت فیزیکی