امکانات ویپ

امکانات ویپ

بررسی تخصصی | امکانات ویپ امکانات ویپ با توجه به ظهور تکنولوژی voip قابلیت های بسیاری به سیستم تلفنی اضافه شد . این قابلیت ها در سه حوزه قابل بررسی می باشند . سری اول امکاناتی هستند که در سانترال های سنتی وجود نداشتند و منحصر به سیستم VoIP و IP telephony  می باشند . امکانات ویپ نظیر تماس اینترنتی، تلفن نرم افزاری، تماس تصویری، بانک های داده و بسیاری امکانات دیگر . که با این تغییر نسل امکان دست یابی به آن ها در قالب تجاری برای استفاده عموم فراهم شد . سری دوم از امکانات ویپ که به شکلی در سانترال های گذشته هم وجود داشته اند منتها با ظهور VoIP این امکانات گسترده تر شده . یا محدودیت های قبلی را هموار ساختند . برای نمونه ما در سانترال های سنتی و تجاری برای افزایش داخلی...

ادامه مطالعه