انجام پروژه های اسمبلی

اسمبلی چیست؟؟ انجام پروژه های اسمبلی ، یک زبان برنامه نویسی سطح پایین مربوط به رایانه ها و دستگاه های دیگر برنامه پذیر می باشد. این زبان با کمک برنامه اسمبلر تبدیل به کد ماشین قابل اجرا می شود. پس از زبان ماشین، زبان اسمبلی از قدیمی ترین زبان های برنامه نویسی محسوب می گردد. ساختار و عملکرد اسمبلی مرتبط به ماشین می باشد و ابزار خوبی جهت یادگیری نحوه فعالیت با کامپیوتر، سیستم عامل، کامپایلرها و زبان های سطح بالا می باشد. ویژگی های زبان برنامه نویسی اسمبلی: نوشته شدن بصورت متنی همانند دیگر برنامه های سطح بالا. بصورت کد الفبایی بودن دستورالعمل های زبان اسمبلی همانند دستورالعمل ماشین. برقراری تناظر یک به یک بین عبارات زبان اسمبلی و دستورالعمل های زبان ماشین.  شامل بودن برنامه های نوشته شده این زبان به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پردازنده...

ادامه مطالعه