تفاوت اکتیو و پسیو در چیست

پسیو و اکتیو در شبکه چیست؟

تفاوت اکتیو و پسیو در چیست؟ تفاوت اکتیو و پسیو در چیست تجهیزات مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری و شبکه را میتوان به دسته اصلی تقسیم بندی نمود: 1- تجهیزات پسیو(غیر فعال) 2- تجهیزات اکتیو(فعال). در ادامه به توضیح هر یک از این دسته ها پرداخته می شود. اگر بخواهیم بدون حاشیه به بررسی تفاوت اکتیو و پسیو بپردازیم باید بگوییم تجهیزات و خدمات پسیو به مجموعه‌ای خدمات و تجهیزات اشاره دارد که انجام دادن آن سری از کارها هیچ گونه تغییری روی داده‌های قابل انتقال در شبکه نمی‌گذارند؛ اما در اکتیو شبکه ما از تجهیزات و نرم افزارهایی استفاده می‌کنیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث ایجاد تغییر در داده‌های شبکه می‌شوند. از جمله مهم‌ترین خدمت پسیو شبکه می‌توان به کابل کشی شبکه اشاره کرد. یکی از خدمات رایج اکتیو شبکه نصب انواع نرم...

ادامه مطالعه